Ontmoeting met mezelf

Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en Hypnotherapie


Wat kun je verwachten


Door de eenvoud van de therapie ervaar je vaak al snel opluchting en bevrijding.

In een beperkt aantal sessies staan persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

centraal. De therapie is een mengeling van verschillende technieken uit de

klassieke en moderne psychotherapie. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden

voor een bepaalde techniek.

Er zijn diverse mogelijkheden om het probleem of de klacht in de kern aan te

pakken.


Ik help je daarbij door het toepassen van onder andere;


 • gesprekstechnieken

 • Hypnotherapie en tranche

 • Regressietherapie en Reïncarnatietherapie

 • traumaverwerking

 • Innerlijk kindwerk

 • Visualisatie technieken

 • NLP

 • tekenen, lichaamswerk

 • Familie opstellingen en Systeem opstellingen

 • Voice Dialoque

 • EMDR en EFT


Verder is het ook prettig dat het hier gaat om korte termijn therapie. Dit houdt in

dat er gemiddeld 4 tot 8 sessies nodig zullen zijn. Meestal is één consult al

voldoende om verandering in je klacht of probleem te ervaren. De therapie zal

voorafgegaan worden door een intakegesprek. Hierin bekijken we of het

voldoende klikt en of behandeling in mijn praktijk past bij de hulpvraag of dat

verwijzing naar een andere behandelaar nodig is.


Natuurlijk doen we alles in samenspraak!


Er is in tegenstelling tot het bezoek aan een psycholoog of psychiater geen

doorverwijzing nodig van de huisarts. Wel zal ik, indien nodig, aanraden de

huisarts te bezoeken voor overleg. Praktijk Ontmoeting met Mezelf werkt nooit in

plaats van de reguliere sector, maar altijd aanvullend. Medische adviezen,

voorschrijven en/of aanpassen van reguliere medicatie wordt overgelaten aan de

arts. Ook wordt bij lichamelijke klachten altijd geïnformeerd naar het advies van

de huisarts of specialist.


De therapie

Psychosociale therapie is een vorm van natuurgeneeskunde waarbij de therapeut

gebruik maakt van verschillende technieken.


'Omdat wij allemaal uniek zijn en ieder probleem weer anders zal zijn'.Er wordt gebruik gemaakt van de meest werkzame onderdelen uit zowel de

klassieke psychotherapie als ook de modernere vormen zoals regressie en

reïncarnatie therapie, trance/hypnose, werken met het zijnsbewustzijn, innerlijk

kindwerk, NLP, energiewerk en lichaamswerk (oefeningen). Deze technieken zijn

uitstekend te combineren met elkaar. Zo sluit deze vorm altijd aan op jou als

persoon en op jouw specifieke klacht of probleem.


De therapie is een holistische vorm van psychotherapie, dit betekent dat er naar

jou als persoon in zijn geheel wordt gekeken. Klachten of problemen kunnen zich

uiten of hun oorsprong vinden in één of meerdere ‘lagen’ waar een mens uit

bestaat: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel.


Praktijk Ontmoeting met mezelf is aangesloten bij VBAG en RBCZ. Hierdoor vergoeden meer dan 50 zorgverzekeraars de kosten van de consulten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Dit gaat NIET ten koste van uw eigen risico.